Det er ikke så mange som vet det, men Voice har jobbet en del i studio for en tid tilbake. De ha spilt inn 15 nye egenlagde sanger, og mye av mixingen er allerede utført. Men prosjektet har stoppet pga finansielle årsaker og tidsklemmepregede aktiviteter. Men hvis alt går etter planen vil det komme en nymixet singel før jul.